J2-Wurf vom 23.07.2017
Bild folgt.
Brenzo vom Speyerbach
Bild folgt.
Lana von den Roteichen
 
Bild folgt.Lana von den Roteichen mit Jup und Jana. Bild folgt.