K2-Wurf vom 12.09.2017
Bild folgt.
Xiro Tom vom Nölkenberg
Bild folgt.
Nena von den Roteichen
 
Bild folgt.
Nena von den Roteichen mit ihren K2-Welpen.

 
Jungs
Bild folgt.Kuckuck Bild folgt.Kobold
Bild folgt.
Kuba
 
Mädels
Bild folgt.Klette Bild folgt.
Koralle(reserviert)
Bild folgt.
Karotte